Blog

Co je nového v MECM 2023?
 
 Marek Honti
  MECM

Nedávno vyšla opět nová verze MECM - 2203, a pokud používáte alespoň verzi 2010, můžete spustit in-console upgrade a novou verzi si rovnou vyzkoušet. Aktualizace tentokrát nabízí velké množství nových funkcí. Nejdřív si projděme funkce, které z MECM zmizí - ve 2 vlnách: Funkce, které zatím v...  Pokračovat ve čtení...

Při rozhodování, zda uživatele aplikací třetích stran ověřovat pomocí AD FS (Active Directory Federation Services), nebo v rámci Azure Active Directory může pomyslný jazýček zásadně ovlivnit požadavek na úpravy hodnot vystavovaných claimů (deklarací o identitě). Pro Azure AD platí, že v drtivé větš...  Pokračovat ve čtení...

God Mode na Windows 11
 
 Michal Vlasák

Windows 11 obsahuje, na rozdíl od Windows 10, novou aplikaci Nastavení. Ta používá postranní panel pro základní navigaci, který se v pravé části rozpadá na podrobnější nastavení. To by mělo uživatelům usnadnit navigaci mezi různými stránkami. Zároveň obsahuje nové ovládací prvky pro např. přizpůsobe...  Pokračovat ve čtení...

Vlastní public IP v Azure (BYOIP)
 
 Oldřich Šrubař
  azure

Na přelomu března a dubna 2022 vydal Microsoft do General Availability možnost využití vlastního rozsahu public IP adres v Azure (BYOIP – Bring Your Own IP). Jednoduše řečeno si můžete jako zákazník Microsoftu nebo partnera poskytující služby v cloudu přinést do Azure vlastní rozsah veřejných IP adr...  Pokračovat ve čtení...

Nový Azure Front Door je v GA
 
 Oldřich Šrubař
  azure

Koncem března vydal Microsoft novou verzi Azure Front Door do general availability, takže ji můžete bez problému používat pro produkční systémy, čímž je garantováno SLA 99,99% pro dostupnost. Ve zkratce pro ty, co se s Azure Front Door ještě nesetkali: Azure Front Door je nativní, sjednocená a mo...  Pokračovat ve čtení...

Hybridní spolupráce nabízí firmám velkou příležitost, tak jak popisujeme v předchozích článcích. Zároveň ale můžete narazit při jejím zavádění na řadu úskalí. Hybridní spolupráce totiž neznamená jen umožnit zaměstnancům pracovat z domova či upřednostňovat vzdálenou práci. Jde o nastavení takové spol...  Pokračovat ve čtení...

Private Endpoint pro Azure API Management
 
 Pavel Jireš
  azure

Společnosti Microsoft nedávno uvolnil do veřejného preview možnost zabezpečeného připojení do služby Azure API management pomocí privátního Endpointu. Azure API Management Azure API Management (APIM) je hybridní multicloudová platforma pro správu rozhraní API ve všech prostředích. Rozhraní API z...  Pokračovat ve čtení...

Azure Virtual Machine Selector
 
 Vukašin Terzić
  Azure

Microsoft Azure Infrastructure as a Service nabízí velké množství druhů a konfigurací, které si uživatelé mohou vybrat pro své virtuální počítače. Tyto konfigurace se neodlišují pouze počtem procesorů a velikostí operační paměti, ale i hardware konfigurací fyzického serveru, který tuto cloudovou vir...  Pokračovat ve čtení...

Novinky v Azure Monitor
 
 Michal Švec
  azure

V nedávné době společnost Microsoft vydala sadu velice zajímavých novinek pro službu Azure Monitor, které umožňují efektivnější využití této služby. Custom logs API Tato funkcionalita umožňuje maximální ovladatelnost a flexibilitu při zpracovávání dat z různých zdrojů. Díky definici datových pra...  Pokračovat ve čtení...

Pandemie koronaviru urychlila přechod k práci na dálku a je zřejmé, že myšlenka návratu do „normálu“ není na pořadu dne. Novým normálem se postupně stane hybridní model práce, který přináší - kromě jiného - také finanční úspory pro samotné zaměstnavatele. Zatímco v České republice jsme s konkrétn...  Pokračovat ve čtení...

Konec podpory AAD Connect 1.x
 
 Jan Žák

Azure AD Connect se během posledních let postupně stal důležitou (a často i kritickou) komponentou, která propojuje cloudové (Azure AD, M365) a místní (AD DS) prostředí. Pokud si pamatujete jeho historii (DirSync à ADzure AD Sync à Azure AD Connect), pak si asi také vzpomenete, že dlouho obsahoval t...  Pokračovat ve čtení...

Tak jako valná většina nejrůznějších řešení, má i hybridní model práce samozřejmě jak svá pro i proti, tak také své příznivce a odpůrce. Nicméně jisté je, že představuje budoucnost – nejde totiž o místo, ale o potenciál. Stejně tak je jasné, že v současné době je možnost přechodu na hybridní model ...  Pokračovat ve čtení...

Z této novinky mám nepříjemně smíšené pocity. Jednak jde o jeden z posledních milníků lemujících cestu našeho zamilovaného AD FS do zapomnění, a jednak se jedná o skvělou funkci umožňující zásadní zvýšení zabezpečení i komfortu ověřování uživatelů M365 a Azure AD. Ověřování pomocí certifikátů nen...  Pokračovat ve čtení...

Pandemie Covid-19 naprosto změnila nejen dosavadní způsob práce, pokud jde o možnost pracovat z domova (popř. odkudkoli), ale dala také podnět k úvahám o způsobu práce v době post-covidové. Budoucnost je nejen podle názorů velkého množství organizací a zaměstnanců, ale i podle současného stavu, v tz...  Pokračovat ve čtení...

Vzhledem k narůstajícímu množství zákazníků migrujících do cloudu musí také společnost Microsoft své služby neustále zlepšovat nebo přicházet s novými. Tento fakt je provázen zvýšenou poptávkou po vyšší propustnosti sítí a síťových prvcích, kterými je i Azure Firewall služba, která je většinou kriti...  Pokračovat ve čtení...

Azure Bastion Standard SKU
 
 Vukašin Terzić
  azure

O službě Azure Bastion jsme již v minulosti informovali v tomto článku. Jedná se o plně spravované řešení Platform as a Service (PaaS), které správcům prostředí poskytuje bezpečný způsob připojení k virtuálnímu počítači pomocí prohlížeče a Azure Portal. Je to tedy bezpečné řešení vzdálené plochy...  Pokračovat ve čtení...

V létě roku 2018 jsem poprosil moji milovanou ženu, aby výhradně pro komunikaci se mnou používala na svém telefonu nově uvolněnou verzi Teams Free, protože mě velice zajímalo, co bude produkt nabízet a jak bude fungovat. O pár dní později jsem kvůli této aplikace neměl s nadsázkou večeři, protože mi...  Pokračovat ve čtení...

Příznivci automatizací pro Microsoft 365 jistě ocení plánovanou změnu PowerShell modul na správu Security and Compliance centra, která umožní autentizaci pomocí certifikátu a zabrání využívání basic autentizace - Major update MC316448. Zdroj: Microsoft Změna může být matoucí, protože Securit...  Pokračovat ve čtení...

Tento LAB popisuje implementaci projektu akv2k8s v Azure Kuberenetes Services / AKS. LAB používá imperativní způsob deploymentu (Azure CLI příkazy v našem případě). Ve svých prostředích pravděpodobně použijete declarativní způsob deploymentu instancí služeb, tzn. definování infrastruktury jako k...  Pokračovat ve čtení...

Azure Chaos Studio
 
 Vukašin Terzić
  azure

Chaos engineering je metodologie, která nám pomáhá dosáhnout konzistentní spolehlivosti tím, že posiluje služby proti poruchám v prostředí. Takový chaos, neboli výpadek, obvykle simulujeme plánovaným výpadkem systémů nebo zaváděním chyb, které způsobují selhání součástí systémů. Během této simulace...  Pokračovat ve čtení...